Op de gevel van de boerderij prijkt tegenwoordig een schild met wapen. De laatste boer van Zandbrink, Johan Boersen, liet dit maken nadat hij door de auteur Adriaan P. de Kleuver op het wapen was geattendeerd. Tijdens onderzoek voor zijn boek “Van Heuvelrug en Eemvallei” had De Kleuver het wapen aangetroffen op een raam in de Cunerakerk te Rhenen. De Kleuver liet het wapen overtekenen en inkleuren en de familie Boersen kreeg een exemplaar van hem aangeboden.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dit wapen niet hetzelfde is als het wapen van de familie Everwijn tot Zandbrink die de boerderij in de 17de eeuw in bezit had. Er is bovendien geen bewijs voorhanden dat beide families met elkaar verbonden waren. Dat neemt niet weg dat het huidige wapen op de gevel inmiddels deel is gaan uitmaken van de bewoningsgeschiedenis van de boerderij. En daarmee het bezichtigen waard blijft!

 

Wapen


Maatschappelijke functie

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij heeft een bestemming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie. Dit speelt in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 15 60 29 94
Bezoek ons
Postweg 2, 3831 SE Leusden
Bereikbaar met OV

Website: Bonte Muizen